Datum gewijzigd: 17-11-2018

Deel deze pagina


Integriteit


Betrouwbare en optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dat is waar een integere overheid voor staat. Integriteit hoort dan ook bij de professionele verantwoordelijkheid van iedere waterschapsmedewerker, ook bij die van jou. Als overheidsorganisaties zijn waterschappen wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over integriteit. Dit vraagt om een integriteitsbeleid binnen organisaties en besef over integer handelen bij jou als medewerker.

Toolbox Integriteit
Een integriteitsbeleid binnen jouw organisatie ontwikkelen, actualiseren of toetsen? Zelf meer willen weten over hoe je integer kan handelen? Het A&O-fonds ondersteunt medewerkers en organisaties hierbij. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van de Toolbox Integriteit. Hierin vind je de dertien gezamenlijke basisnormen voor integriteit bij de overheid, inclusief voorbeelddocumenten en handreikingen. Maar ook integriteitsregels, wet- en regelgeving en dilemma’s voor het bespreken van integriteitskwesties uit de praktijk. Er is zowel voor medewerkers als voor P&O'ers en leidinggevenden een toolbox beschikbaar. In de rechterkolom kun je onder het kopje "Gerelateerde Instrumenten" de Toolbox Integriteit downloaden.

Aanpassing Toolbox Integriteit in 2018
De bovenstaande Toolbox Integriteit is in 2013 door het A&O-fonds Waterschappen ontwikkeld. Inmiddels is de toolbox toe aan een revisie. Aan BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) is opdracht verleend om de eerste fase van dit traject uit te voeren: het uitbrengen van een advies over de noodzakelijk inhoudelijke aanpassingen in de toolbox en wijze van presentatie. In het najaar van 2018 zal de aangepaste toolbox beschikbaar zijn voor de sector.
 

Gerelateerde instrumenten


 

 

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman