Datum gewijzigd: 27-02-2017

Deel deze pagina


Week van de Loopbaan

 

Na het succes in 2015, organiseerde het A&O-fonds Waterschappen in 2016 wederom een Week van de loopbaan. Dit keer van 14 tot en met 18 november 2016. Het A&O-fonds Waterschappen wil met de Week van de Loopbaan sectorbreed aandacht besteden aan loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers.

Deelnemers
Deze organisaties deden in 2016 mee aan de Week van de Loopbaan: 

 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Wetterskip Fryslan
 • GBLT
 • Het Waterschapshuis
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Regionale Belasting Groep
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Waternet

Promofilm Week van de Loopbaan 2016
Bekijk hier de promofilm van de Week van de loopbaan 2016. 
 Fotospecial Week van de Loopbaan 2016
Bekijk hier de fotospecial van de Week van de Loopbaan 2016.


 

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman