Datum gewijzigd: 10-01-2018

Deel deze pagina


10-jarig jubileum A&O-fonds Waterschappen!

woensdag 10 januari 2018


Het A&O-fonds Waterschappen viert vandaag een feestje. Het is exact 10 jaar geleden, 10 januari 2008,  dat de sociale partners in de sector de oprichtingsakte ondertekenden van de Stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen. Een mijlpaal om even bij stil te staan.

In de afgelopen 10 jaar initieerde het fonds vele projecten op het gebied van arbeidsmarkt en het (steeds bredere wordende) terrein van HRM-beleid. Binnen deze jaren lag er een duidelijke verschuiving van onderzoek en agendering van thema’s naar kennisdeling, instrumentontwikkeling, implementatie en cultuurverandering. Hiermee krijgt het fonds steeds meer het karakter van een ‘taskforce’ met een aanjagende rol. Rode draad bij alle werkzaamheden is en blijft echter het vraaggestuurd werken en in co-creatie met alle stakeholders: Voor de sector, Door de sector! 

Ook in 2018 continueert het A&O-fonds deze beproefde werkwijze en bouwt het qua thematische inhoud voort op de voorgaande jaarprogramma's. Echter wel met een aantal accentverschuivingen. Zo leggen we nog meer de nadruk op kennisuitwisseling. Daarnaast stimuleren we organisaties om innovatieve initiatieven te starten en de successen hiervan te delen met de sector. Tot slot zal de dienstverlening nog meer maatwerk betreffen, afgestemd op de wensen van en verschillen tussen de organisaties in de sector waterschappen. 

Wij hopen in 2018 met onze projecten wederom een significante bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van organisaties en medewerkers in de sector. Graag gaat het A&O-fonds Waterschappen samen met jullie in 2018 wederom deze uitdaging aan: Voor de sector, Door de sector!

Bart de Zwart
Programmamanager

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman