Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Arbocatalogus Explosieveiligheid van kracht

maandag 3 september 2018

Op verzoek van sociale partners in de sector waterschappen heeft het A&O-fonds Waterschappen samen met arboprofessionals en veiligheidskundigen uit de sector en het externe bureau RoyalHaskoning DHV een Arbocatalogus Explosieveiligheid opgesteld voor de sector. Deze is getoetst door de Inspectie SZW en sinds deze week ook beschikbaar voor de sector. Explosierisico’s kunnen in de sector onder andere voorkomen bij de slibverwerking en biogasopslag en -behandeling. Primaire doel van deze arbocatalogus is het aanreiken van oplossingen om deze explosierisico’s weg te nemen, te verkleinen of te beheersen. Voor de arbocatalogus klik hier.

Voor de Inspectie SZW vormen de arbocatalogi het uitgangspunt bij het toezicht en de handhaving. Implementatie van de Arbocatalogus binnen waterschapsorganisaties is dan ook van belang. Om arboprofessionals hierbij te ondersteunen, organiseert het A&O-fonds op donderdag 11 oktober een informatiebijeenkomst. Voor info en aanmelden klik hier.  

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman