Datum gewijzigd: 08-12-2019

Deel deze pagina


A&O-fonds Waterschappen


Het A&O-fonds Waterschappen is in 2008, opgericht door de sociale partners in de sector waterschappen. Doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen. Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische creatieve en lerende organisaties, met een gezond arbeidsklimaat en met wendbare en weerbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan.

Het fonds vervult een aanjaagfunctie om (nieuwe) afspraken in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) te laten landen binnen organisaties. Daarnaast monitort het fonds de implementatie van cao-afspraken. Ook signaleert het fonds toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling en HRM-beleid die van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en beleidsontwikkeling binnen organisaties. Tot slot wil het fonds een bijdrage leveren aan het leervermogen van organisaties.

Het fonds opereert als een kleine projectorganisatie met een jaarlijks activiteitenprogramma en een vaste en flexibele schil van externe ondersteuners. Om haar doelen te bereiken zet het fonds de volgende activiteiten in: kennisontwikkeling, kennisdeling, kennisoverdracht, instrumentontwikkeling en stimuleren.

Bij de werkzaamheden van het A&O-fonds staat een vraag gestuurde aanpak centraal. Voorwaarde hiervoor is een nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders uit het veld: P&O'ers, Arbo/KAM-professionals, leidinggevenden, OR-leden en medewerkers. Bij alle activiteiten vormt co-creatie met de sector het uitgangspunt. Hiervoor richt het fonds begeleidingscommissies, werkgroepen, leernetwerken en platforms op. Ook organiseert het fonds themabijeenkomsten.

Voor meer informatie over de organisatie en werkwijze van het fonds, klik hier.  

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman