Datum gewijzigd: 11-08-2020

Deel deze pagina


Arbocatalogi


Gezonde, gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt daaraan bij. Het waarborgen van een gezond en veilig werkklimaat is een gedeelde verantwoordelijkheid van jou als medewerker en jouw werkgever. De arbowet bepaalt de wettelijke kaders waaraan arbobeleid binnen jouw organisatie moet voldoen. Het A&O-fonds Waterschappen ondersteunt organisaties hierbij met diverse instrumenten en activiteiten. Denk daarbij aan het ontwikkelen, implementeren, evalueren en het bijstellen van het arbo- en gezondsheidsbeleid. Daarnaast biedt het ook instrumenten voor jou als medewerker om zelf zorg te dragen voor je gezondheid en veiligheid op het werk. 


De Branche Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en de arbocatalogi rond verschillende arbeidsrisico’s vormen de basis voor het gezondheids- en veiligheidsbeleid binnen jouw organisatie. Klik hieronder op een van de arbeidsrisico's rond gezond en veilig werken in de sector waterschappen, en vindt meer informatie over hoe jij op goede wijze met deze risico's kan omgaan. 


 

Introductie arbocatalogi

Publieksagressie

Besloten ruimten

Struikelen, uitglijden en vallen

Knellen, pletten en snijden

Biologische agentia

Psychosociale arbeidsbelasting

Alleen werken

Explosieveiligheid

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman