Datum gewijzigd: 16-06-2019

Deel deze pagina


Belonen en waarderen


In het recente cao-akkoord hebben sociale partners in de sector aangegeven het belangrijk te vinden om onderscheidend en waarderend te belonen. Sociale partners constateren dat waarderend belonen voor de waterschappen belangrijk is. Belonen en waarderen kent verschillende vormen en is organisatie en cultuurgebonden. Waar vertrouwen de basis is. Centrale kaders bieden balans en ruimte per waterschap om door te ontwikkelen in belonen en duidelijkheid hierover voor medewerkers. Het recht op salarisverhoging bij goed functioneren van de medewerker dient vast te liggen in de SAW en in alle waterschappen gelijk te zijn.

Sociale partners willen in de SAW-ruimte geven aan waterschappen om samen met de medezeggenschap op een bij de organisatie passende manier door te ontwikkelen, het gesprek centraal te stellen en daar adequaat met (onderscheidend) belonen op aan te sluiten; centrale kaders met beleidsvrijheid. In de SAW zijn de hoofdregels voor de salarisverhoging en voor incidenteel belonen opgenomen.

Bij het zetten van deze stap willen sociale partners op twee niveaus een vangnet bieden; op het niveau van de organisatie en op individueel niveau van de medewerker. Waterschappen krijgen zo tijd om zorgvuldig door te ontwikkelen. Ieder waterschap heeft een eigen tempo en eigen route om dit in overleg met medezeggenschap en medewerkers vorm te geven.


 

Gerelateerde publicaties


     

     

     

    Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman