Datum gewijzigd: 16-06-2019

Deel deze pagina


EVC-traject

Laat zien wat je waard bent

Test

"Ontzettend trots op mijn EVC" 

Lees hier DE PRAKTIJK nr. 9 over de ervaringen van 15 muskusrattenbestrijders (Wetterskip Fryslân) met het EVC-traject.

Wel de capaciteiten, niet de juiste diploma’s? Kijk dan eens wat een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) voor jou kan betekenen. In een EVC-traject breng je nauwkeurig in kaart wat je als medewerker in de sector waterschappen aan kennis en vaardigheden in huis hebt. Je ontvangt dan een certificaat als bewijs van jouw kwaliteiten. Dit vergroot je loopbaankansen.

Het werk bij waterschapsorganisaties verandert in hoog tempo. Organisaties krijgen nieuwe opdrachten en werken samen met andere partners. Nieuwe werksoorten ontstaan en functies veranderen. Als medewerker is het van belang dat je meegroeit. Ook jouw werk kan namelijk veranderen of wel eens stoppen. Investeren in je eigen ontwikkeling is daarom belangrijk. Een EVC-traject kan een eerste stap zijn. Laat zien wat je waard bent.

Het EVC-traject
Een EVC-traject is een onderzoek naar jouw kennis en vaardigheden. In het traject verzamel je bewijzen voor al jouw kennis en vaardigheden die je zowel in opleidingen als in je werkomgeving hebt opgedaan. Aan het einde van het traject laat je in een landelijk erkend certificaat vastleggen wat jij in de praktijk hebt (bij)geleerd.

Diploma of nieuwe loopbaanstap?
Als je een EVC-traject wilt doen zijn er twee 'routes': een onderwijsroute en een arbeidsmarktroute. Je kiest voor de onderwijsroute als je het behalen van een diploma op mbo of hbo niveau belangrijk vindt. Het EVC-traject kan je mogelijk gebruiken om vrijstellingen te krijgen voor (onderdelen van) een opleiding.
In de arbeidsmarktroute gaat het om het waarderen van je kennis en ervaring om loopbaanstappen te zetten, bijvoorbeeld naar een andere baan of functie in dezelfde of een andere branche. De bekroning is hier een Vakbekwaamheidsbewijs of een Competentiebewijs.

Begeleiding
Je wordt begeleid door een extern EVC-bureau. Daarmee maak je afspraken op welk opleidingsniveau (mbo of hbo) je je ervaring wilt aantonen. Het bureau helpt je bij het samenstellen van je bewijzenmap, je portfolio. Bewijzen kunnen diploma’s zijn, maar ook verslagen of foto’s van door jou uitgevoerde projecten en werkzaamheden of verklaringen van (eerdere) leidinggevenden. Aan het eind wordt door een assessor beoordeeld op welke punten je ervaring overeenkomt met het opleidingsniveau. Deze beoordeling is geen examen, maar hierbij heb je een persoonlijk eindgesprek met de assessor.

Erkenning capaciteiten
Na een EVC-traject beschik je over een uitgebreid 'CV' dat bestaat uit je portfolio en certificaat. Het is een erkenning van jouw capaciteiten door een onafhankelijke 'derde';. Een certificaat helpt bij het doorgroeien naar een andere functie als je hiervoor wel de ervaring hebt, maar niet de benodigde diploma's.
Wanneer je kiest voor de onderwijsroute, dan kan je certificaat leiden tot vrijstellingen voor een opleiding. De opleidingsinstantie bepaalt hoeveel vrijstellingen je krijgt. Je hoeft dan alleen de overgebleven opleidingsmodules te volgen. Het kan dus zo zijn dat je al heel dicht bij een diploma bent. Als je kiest voor de arbeidsmarktroute behaal je geen diploma, maar ontvang je een officieel Vakbekwaamheidsbewijs of Competentiebewijs.

Zo verloopt een EVC-traject
Interesse in een EVC-traject? Een EVC-traject bestaat uit verschillende stappen. Hier lees je hoe het werkt.

Verkennen
Met je leidinggevende of medewerker P&O bespreek je of een EVC-traject past in jouw ontwikkeling. Vervolgens kies je samen een geschikt extern EVC-bureau. Het A&O-fonds selecteerde drie bureaus als ‘hofleveranciers’ en beveelt deze aan bij waterschappen.

Intake
Met het EVC-bureau bespreek je in een vrijblijvend intakegesprek het doel van het EVC-traject. Wat wil je ermee bereiken? In dit gesprek krijg je informatie en advies over welke opleidingsstandaard je kunt kiezen om jouw ervaring mee te vergelijken (een mbo- of hbo-opleiding of soms een brancheprofiel). Na dit gesprek maak je een definitieve keuze of je het EVC-traject wilt starten of niet.

Portfolio-opbouw
Het EVC-traject bestaat voor een belangrijk deel uit het verzamelen van bewijsmateriaal voor de kennis en vaardigheden die je de afgelopen jaren hebt opgedaan in opleidingen en in de praktijk van je werk. Al het bewijsmateriaal komt in een portfolio, jouw persoonlijke verzamelmap. Het maken van een portfolio kost tijd, gemiddeld zo’n 40 uur in totaal.

Gesprek assessor
Als je portfolio klaar is, voert een onafhankelijke en deskundige assessor een beoordeling uit. Hij of zij vergelijkt je actuele kennis en vaardigheden zoals die blijken uit de bewijsstukken in je portfolio met de opleidingsstandaard die je hebt gekozen bij de intake. Zijn er voldoende bewijzen? Zijn de bewijzen goed? Komen ze overeen met de opleidingsstandaard?

Certificaat
De beoordeling door de assessor leidt uiteindelijk tot een rapport. Daarin beschrijft de assessor welke van de vereiste delen uit de gekozen opleidingsstandaard je hebt aangetoond en beheerst. Een andere naam voor dit rapport is het Ervaringscertificaat. Het totale traject van intake tot certificaat duurt ongeveer drie maanden.

Ervaringsprofiel (EVP)
Wanneer je je wilt oriënteren op je loopbaan of als je jouw ervaring wil of moet presenteren, kun je ook volstaan met het maken van een Ervaringsprofiel (EVP). Je volgt dan dezelfde stappen als bij een EVC-traject, maar de nadruk ligt hier meer op het herkennen (in beeld brengen) dan op het erkennen (officieel beoordelen) van je kennis en vaardigheden. De competenties die zijn herkend, worden beschreven in een persoonlijk ErVaringsProfiel. Anders dan bij EVC kan je dit niet gebruiken richting een opleiding, maar is het document echt bedoeld voor je eigen ontwikkeling. Om deze reden heb je in het traject ook alleen contact met een trajectbegeleider en is er geen eindgesprek met een assessor. In het intakegesprek kun je samen met het EVC-bureau bekijken of dit in jouw situatie misschien een goede optie is.

Bekijk op hieronder de films over de succesvolle ervaringen van collega’s met een EVC-traject.           
 


Hofleveranciers EVC & EVP-trajecten
Wil je als medewerker aan de slag met het Ervaringscertificaat (EVC) of Ervaringprofiel (EVP)? Maar weet je niet met welk bureau je daarvoor in zee moet gaan? Om je daarbij te helpen heeft het A&O-fonds Waterschappen een voorselectie gemaakt van drie EVC/EVP-aanbieders. Onze 'Hofleveranciers': Bureau STERK, Libereaux en EVC Centrum Vigor. Deze drie bureaus zijn samen met een werkgroep van P&O-ers en OR-leden uit de sector zorgvuldig geselecteerd, waarbij een aantal criteria centraal stonden: visie, kwaliteit, ervaring en aansluiting bij de sector. Uiteraard ben je als medewerker ook vrij om in zee te gaan met een ander bureau op de markt! Klik op de tekst boven onderstaande logo’s voor meer informatie over de EVC/EVP-Hofleveranciers en hun manier van werken en de prijzen die ze hanteren.

 

Profiel Libereaux                             Profiel Sterk                                   Profiel Vigor

                                   

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman