Datum gewijzigd: 16-06-2019

Deel deze pagina


Gesprekken

 

In de nieuwe SAW is opgenomen dat de medewerker en leidinggevende meerdere malen per jaar spreken over planning, voortgang en evaluatie van het functioneren en het werk. Deze gesprekken kunnen op beider initiatief worden gehouden en stellen jou als medewerker in staat zelf regie te voeren over zijn/haar werk. De werkgever kan op basis van deze gesprekken (belonings-) besluiten nemen.

In de gesprekken komen ontwikkeling, loopbaan, mobiliteit, vitaliteit, opleiding, arbeidsomstandigheden, integriteit en tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zodanig aan de orde dat jij als medewerker zo veel mogelijk zelf regie kan voeren over jouw ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid.

Om zowel de leidinggevende als jou als medewerker te ondersteunen bij zowel de voorbereiding van het gesprek, als het gesprek zelf, stelt het A&O-fonds waterschappen verschillende instrumenten ter beschikking:

 • Loopbaan op peil: 5 stappen voor een goed loopbaangesprek
  Dit hulpmiddel bestaat uit een praatkaart en een website www.loopbaanoppeil.nl. De praatkaart biedt zowel de leidinggevende als jou als medewerker een leidraad voor het gesprek. Op de website www.loopbaanoppeil.nl staan voor zowel de leidinggevende als voor jou verschillende vragen en oefeningen om zich goed voor te bereiden op het gesprek. Zie ook de themapagina over Loopbaan op peil >> klik hier
 • Loopbaanscan: ontdek je talenten
  Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat durf ik? Zit ik nog op de goede plek of ben ik toe aan een nieuwe uitdaging? En hoe pak ik dat aan? De digitale Loopbaanscan van het A&O-fonds Waterschappen helpt jou als medewerker met het vinden van antwoorden op deze vragen. De Loopbaanscan is gratis voor medewerkers in de sector waterschappen. De informatie uit de scan kan je vervolgens inbrengen tijdens het gesprek. Zie de themapagina over de Loopbaanscan >> klik hier
 • Scan Vitaal in je werk
  Voor duurzame inzetbaarheid moeten medewerkers met plezier werken en gezond blijven. Daarom is het belangrijk dat medewerkers werk doen dat bij hen past. Zowel fysiek als mentaal. De scan vitaal in je werk geeft medewerkers inzicht in hun werkbeleving en werkvermogen en helpt hen om privé of in het werk op tijd dingen aan te passen om uitval te voorkomen. De scan Vitaal in je werk is gratis voor medewerkers in de sector waterschappen. De informatie uit de scan kan de medewerker inbrengen tijdens het gesprek. Zie de themapagina over de scan Vitaal in je werk >> klik hier
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven: in-company workshop en intervisiemethodiek
  Voor leidinggevenden die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren om medewerkers te coachen, stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling stelt het A&O-fonds een in-company workshop ontwikkelingsgericht leidinggeven aan alsmede een intervisiemethodiek hiervoor. Zie de themapagina over ontwikkelingsgericht leidinggeven >> klik hier 


 

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman