Datum gewijzigd: 16-06-2019

Deel deze pagina


Loopbaan op peil

Vijf stappen voor een goed loopbaangesprek

 

Beeld

Lees hier DE PRAKTIJK nr. 8 over de pilot over de gesprekscyclus met Loopbaan op peil

Jouw loopbaanontwikkeling begint met een goed loopbaangesprek met je leidinggevende. Dat is niet altijd eenvoudig. Om medewerkers en leidinggevenden te helpen bij dit gesprek, ontwikkelde het A&O-fonds Waterschappen de aanpak Loopbaan op peil. Met de aanpak Loopbaan op peil zit je goed voorbereid aan tafel.

Door de aanstelling in algemene dienst heb je in de toekomst vaker een gesprek met je leidinggevende over je loopbaanontwikkeling. Wat zijn de wensen en mogelijkheden van jou en van de organisatie? Of misschien denk je zelf na over een nieuwe loopbaanstap en wil je dat eens bespreken om te onderzoeken waar je kansen liggen. Het is prettig als jij en je leidinggevende dan dezelfde verwachtingen hebben van het gesprek. De aanpak Loopbaan op peil geeft jou en je leidinggevende via de Praatkaart vijf stappen voor een goed loopbaangesprek.

Loopbaan op peil
De aanpak Loopbaan op peil is een hulpmiddel voor jou en je leidinggevende om samen een goed loopbaangesprek te voeren. De Praatkaart staat centraal in de aanpak. Het is een praktische kaart die je tijdens het gesprek op tafel legt met de vijf stappen voor een goed loopbaangesprek. De stappen zijn: het loopbaangesprek, je huidige werksituatie, veranderingen om ons heen, jouw loopbaanontwikkeling en jouw loopbaan op peil.
De Praatkaart kan dienen als leidraad voor jullie gesprek. Zo weet je zeker dat de belangrijkste zaken voor jouw loopbaanontwikkeling aan de orde komen.

Om je voor te bereiden op de vijf stappen in het gesprek, vind je op de website www.loopbaanoppeil.nl praktische achtergrondinformatie, vragen, opdrachten en tips. Door het invullen van vragen over de vijf stappen zet je voor jezelf jouw inbreng makkelijk op een rijtje. Ook je leidinggevende kan zich via deze website voorbereiden op het gesprek.

Beter gesprek
Door je voor te bereiden op een loopbaangesprek via de website loopbaanoppeil.nl kun je een beter gesprek voeren. Je hebt dan immers al nagedacht over je verwachtingen van het gesprek, je huidige werksituatie, de veranderingen binnen de organisatie en je toekomstige loopbaanplannen. Ook je leidinggevende heeft zich op die manier kunnen voorbereiden. Door de vijf stappen via de Praatkaart te doorlopen, komt alles rondom jouw loopbaanontwikkeling aan bod en kunnen jullie samen concretere afspraken maken.

Zo werkt Loopbaan op peil
Wil je ook de Praatkaart gebruiken voor een loopbaangesprek. Hieronder lees je hoe dat werkt.

Voorbereiding
Ga naar de website
 

www.loopbaanoppeil.nl
 

Bekijk het filmpje en download de Praatkaart. Klik vervolgens op het deel voor medewerkers om je gesprek voor te bereiden. Tip: vul eventueel eerst de Loopbaanscan van het A&O-fonds Waterschappen in. Voor informatie over de Loopbaanscan klik je hier.


Vul de vragenlijst in
Beantwoord de vragen over de vijf stappen. Jouw voorbereiding wordt opgeslagen in een PDF-bestand dat je kan meenemen naar het gesprek. Vergeet niet om de PDF direct te printen of op te slaan. De ingevulde informatie wordt namelijk maar tijdelijk vastgehouden op het apparaat waarop je deze scan hebt ingevuld. Loopbaanoppeil.nl zal geen persoonlijke gegevens vasthouden en/of verstrekken. Alleen jij ontvangt de gegevens. Het is puur bedoeld voor zelfreflectie en voorbereiding van het gesprek.

Informeer vooraf je leidinggevende
Wil je Praatkaart gebruiken in een gesprek? Meld dit dan ruim voor het gesprek aan je gesprekspartner, zodat jullie je beiden hierop kunnen voorbereiden. Het is niet verplicht de Praatkaart te gebruiken, maar wel aan te bevelen.
De Praatkaart kun je gebruiken als in het planningsgesprek het thema loopbaanontwikkeling aan de orde komt en ieder ander loopbaangesprek tussen jou en je leidinggevende.

Bekijk hieronder de video over de aanpak Loopbaan op peil


 


Privacy
De ingevulde informatie wordt tijdelijk vastgehouden op het apparaat waarop de scan is ingevuld. Loopbaanoppeil.nl verstrekt en/of slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen de medewerker ontvangt de gegevens. Het is puur bedoeld voor zelfreflectie en voorbereiding van het gesprek. Loopbaan op peil wordt aangeboden door het A&O-fonds, hiervoor is een overeenkomst gesloten met de beheerder van website, te weten: Qidos. Klik hier voor de privacyverklaring van Qidos.

Meer informatie
Nog vragen over Loopbaan op peil? Neem dan contact op met het A&O-fonds Waterschappen via info@aenowaterschappen.nl of 070-7630020.

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman