Datum gewijzigd: 16-06-2019

Deel deze pagina


MedezeggenschapsLab

 

MZLab
In het najaar van 2017 is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen door CNV Jongeren en FNV Jong het MedezeggenschapsLab Waterschappen (MZLab) uitgevoerd. Het MZLab is een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong en bestaat uit één bootcamp, drie masterclasses en een eindevent (5 bijeenkomsten in totaal). Hierin maken jongeren kennis met de wereld van medezeggenschap en worden ze geprikkeld om na te denken over nieuwe werkvormen voor medezeggenschap. Aan de hand van actuele thema’s komen interessante gastsprekers aan bod en worden gezamenlijke opdrachten uitgewerkt.

De eerste edities van het MZ LAB zijn begin 2016 gestart in de zorg en Rijksoverheid en hebben inmiddels haar vruchten afgeworpen. Het MZ LAB kent diverse uitkomsten. Zo ontwikkelen sommige deelnemers de ambitie om zitting te nemen in de OR. Andere deelnemers willen juist alternatieve vormen van medezeggenschap gaan ontwikkelen. Maar bovenal zullen deelnemers ambassadeurs worden van medezeggenschap in hun organisatie.


MZLab Waterschappen
In september 2017 startte een groep medewerkers van onder de 35 jaar uit verschillende waterschapsorganisaties met het MZLab Waterschappen. Zij volgden een programma van meerdere bijeenkomsten. Daarnaast werkten zij gezamenlijk aan oplossingen om medezeggenschap binnen waterschappen te vernieuwen. 

Op donderdag 30 november presenteerden de deelnemers in Den Haag aan een diverse groep afgevaardigden uit de sector hun visies over medezeggenschap. Deze visies zijn opgenomen in een boekje dat hier is te downloaden. Meer informatie over het MZLab Waterschappen is te vinden op www.waterschappen.mzlab.nl.
 

     


 

 

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman