Datum gewijzigd: 08-12-2019

Deel deze pagina


Sectoraal medewerkersonderzoek


In de afgelopen jaren heeft het A&O-fonds Waterschappen meerdere malen een gezamenlijk medewerkersonderzoek uitgevoerd in de sector (zie rechts de publicaties van het laatste onderzoek in 2016). In 2019 zal een nieuwe opzet van het medewerkersonderzoek worden uitgevoerd: een Sectoraal medewerkersonderzoek.

Het A&O-fonds zal zorg dragen voor de uitvoering van dit Sectorale medewerkersonderzoek, zowel de uitvoering als de financiering. Het onderzoek dient een viertal doelen:

1. Het versterken van het imago van de sector waterschappen op de arbeidsmarkt.
2. Benchmarking van de sector waterschappen met andere overheidssectoren.
3. Onderlinge benchmarking van organisaties in de sector waterschappen.
4. Stimuleren van beleidsontwikkeling op sector- en organisatieniveau. 

Naast het Sectorale medewerkersonderzoek, zijn waterschapsorganisaties vrij om aanvullend een organisatiespecifiek medewerkersonderzoek uit te voeren, waarbij zij meer de 'diepte' in kunnen gaan. Hierbij zijn zij vrij in het bepalen van methode, inhoud en plannning, Organisaties kunnen eventueel de resultaten van het Sectorale medewerkersonderzoek gebruiken voor het bepalen van de aandachtspunten in hun organisatiespecifieke medewerkersonderzoek.

In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen wordt het Sectorale medewerkersonderzoek 2019 uitgevoerd door Effectory/InternetSpiegel. Aan het onderzoek nemen 20 van de 21 waterschappen deel, alsmede 3 gelieerde organisaties. In november ontvangen alle medewerkers via hun werk-email een uitnodiging om de digitale vragenlijst in te vullen. In januari worden zowel de sectorale resultaten als de resultaten per organisatie verwacht.

 

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman