Datum gewijzigd: 11-08-2020

Deel deze pagina


Sectoraal medewerkersonderzoek


In de afgelopen jaren heeft het A&O-fonds Waterschappen meerdere malen een gezamenlijk medewerkersonderzoek uitgevoerd in de sector (zie rechts de publicaties van het laatste onderzoek in 2016). In 2019 is een nieuwe opzet van het medewerkersonderzoek uitgevoerd: een Sectoraal medewerkersonderzoek.

Het A&O-fonds heeft zorg gedragen voor de uitvoering van dit Sectorale medewerkersonderzoek, zowel de uitvoering als de financiering. Het onderzoek diende een viertal doelen:

1. Het versterken van het imago van de sector waterschappen op de arbeidsmarkt.
2. Benchmarking van de sector waterschappen met andere overheidssectoren.
3. Onderlinge benchmarking van organisaties in de sector waterschappen.
4. Stimuleren van beleidsontwikkeling op sector- en organisatieniveau. 

Naast het Sectorale medewerkersonderzoek, zijn waterschapsorganisaties vrij om aanvullend een organisatiespecifiek medewerkersonderzoek uit te voeren, waarbij zij meer de 'diepte' in kunnen gaan. Hierbij zijn zij vrij in het bepalen van methode, inhoud en plannning, Organisaties kunnen eventueel de resultaten van het Sectorale medewerkersonderzoek gebruiken voor het bepalen van de aandachtspunten in hun organisatiespecifieke medewerkersonderzoek. 

In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen is het Sectorale medewerkersonderzoek in november 2019 uitgevoerd door Effectory/InternetSpiegel. Aan het onderzoek namen 20 van de 21 waterschappen deel, alsmede 3 gelieerde organisaties. In totaal vulden 7.637 medewerkers de vragenlijst in, een respons van 73%. Begin januari 2020 hebben alle deelnemende organisaties een rapportage ontvangen met hierin de resultaten. Eind januari 2020 is een aparte benchmarkrapportage en sectorrapportage verschenen. Het sectorrapport 'Werken voor waterschappen' vind je rechts hiernaast.

Sectoraal medewerkersonderzoek 2021
In het najaar van 2021 zal het volgende sectoraal medewerkersonderzoek in de sector waterschappen worden uitgevoerd. 

 

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman